Jdi na obsah Jdi na menu
 


7.Raphael a Amy a jak to bylo dál

23. 12. 2007

7.Raphael a Amy a jak to bylo dál

Za několik minut začali do vrat tvrze bušit sekery lizardmanů.Jelikož však Raphael útok tušil,stál už se Siegfriedem za vraty ozbrojený.Mezitím stráže vylezli na ochoz a začali útočníky odstřelovat z kuše.Většina lizardmanů pod návaly šípů zhynulo,ale zbytek nakonec přeci jen do tvrze vtrhnul.

,,Teď přišla řada na nás!“ Zvolal Raphael a nelítostně se na nepřátele vrhnul.Probodával ještěří kůži s velkou vervou,přesto však ani v tak urputném boji neztrácely jeho výpady na eleganci…vypadalo to spíše jako krvavý tanec.Šupiny a krev lizardmanů odlétávaly všude kolem a bolestné kvílení bylo slyšet na hony daleko.

Ale ani Siegfried v boji nezaostával.Jeho přetáhnutí obouručním mečem bralo životy ještěrčích válečníků efektivně.Sice měl zpět svůj Requem a ne Soul Calibur,avšak křišťálové brnění mu zůstalo.Lesklo se i když bylo šero.

Umírání svých spolubojovníků sledoval hlavní lizardman, Aeon Calcos u brány.Nakonec neváhal a vydal se čelit Raphaelovi.Rapír zasvištěl proti lizardmaní sekeře.Raphael do ještěra bodal a sekal,ale on ne a ne se vzdát.Když padli všichni ostatní lizardmani,do brány vtrhnul Astaroth.Roztočil vztekle své obrovské kladivo směrem k Raphaelovi.Raphael však dával pozor a v posledním okamžiku uskočil.Aeon Calcos ale tak rychlý nebyl a tak ho Astaroth omylem zabil.

,,Ve špatný čas na špatným místě Calcosi.“Zamumlal Astaroth a pokračoval lhostejně v boji.Když Siegfried přišel Raphaelovi na pomoc,začal Astaroth mířit i na něj.Oba válečníci nyní metali úhyby a úskoky.Astaroth se k jejich štěstí postupně stálým máváním unavoval,takže se k němu mohli přiblížit a zaútočit.Astaroth byl pokrytý tvrdými pláty,které se jen obtížně dali probodnout.

,,Takhle ho nikdy nezabijeme.“Prohlásil Raphael vyčerpaně.Siegfried jen povzdechl.Najednou však z budovy uslyšeli křik.

,,Amy!!!“Zvolal Raphael a hned za ním vykřikl Siegfried jméno své matky.Margareta a Amy zůstali v pevnosti,ukryté poblíž Soul Edge.

,,To musí být dozajista zase ta Hilde!“Řekl rázně Raphael a znovu uhnul Astarothově ráně.Přes zuřivého obra se však oboum bojovníkům nepodařilo do pevnosti projít.Raphael nevěděl co má dělat dřív.Nakonec ho napadlo využít Astarothovi hlouposti a použít jeho sílu proti němu.Odběhl na ochoz a počkal,až obr do zdi praští.Rozdrcené kamení napadalo Astarothovi do očí a Raphael mu hrdinsky skočil na hlavu.On se zbláznil,řekl si Siegfried a jen nechápavě koukal.Raphael se obra držel jako klíště a když Astaroth otevřel ústa,zabodl mu tam rapír a seskočil.Obr se zbraní zadusil a pomalu se začínal drolit,až se s bolestným řevem rozpadl na hromadu plátů,kamení a hlíny,z nichž byl stvořen.Raphael si vyzvedl rapír ze sutin a utíkal se Siegfriedem rychle do pevnosti.Běželi rychle dolů do místnosti kde byla Amy a Margareta,ale spatřili tam jen svázanou Margaretu.

,,Co se stalo!!!“Zvolal Raphael.

,,Amy,…Soul Edge…,žena. v brnění a Azurový rytíř…!“Volala ubrečeně Margareta.Siegfried ji rozvázal a pohlédl na zděšeného Raphaela,který na něj pokývl ať tam zůstane.Sám běžel do místnosti kde byl Soul Edge.

 

Otevřel dveře a osvítilo ho obrovské,rudé světlo…když ustalo,spatřil před sebou Hilde,jenž držela Amy už podruhé v zajetí.Vedle nich byl magický portál.

,,Amy neee!Pusť jí!“Volal Raphael a začal k Amy běžet.To už ale Hilde i s jeho dcerou zmizela v portálu,který se těsně před Raphaelem rozplynul.Soul Edge byl pryč,dcera také…

Raphael se u onoho místa zastavil,potom padl na kolena a upustil rapír.

 

,,Prooooč!!!“Zařval nahlas.Poté se mu začali řinout slzy a smutek a nenávist v jeho srdci se silně praly. Chytil se podlahy a jeho horké slzy rychle skapávaly na zem.Všechno ho mrzelo a štvalo zároveň,nesnášel Nightmara víc než kdy předtím.Opět ztratil svou dceru,ztratil šanci na to s ní žít…ztratil i moc temného meče.Po chvíli se začal pomalu sbírat.Přemítal si v hlavě,že si svou dceru,ani existenci světa nenechá vzít.Musí Nightamara potrestat za každou cenu.

Vstal,nadechl se a nasadil rozzuřený výraz.Nadzvedl rapír ze země a řekl:

,,Zničím tě,i kdyby to měl být můj konec!“

Už už se chystal na odchod,když v tom se portál objevil znovu.Raphael neváhal a rozběhl se do něho…ocitl se v krásně zdobeném chrámu.

,,Vítej!“Ozvalo se za ním a Raphael jen tak tak vykryl letící ránu.Byla to Hilde se svým kopím a mečem.

Obrazek

 
 

 

 
 
 
 


Od srážky dvou zbraní vylétly jiskry.
Raphael ani nepromluvil,promlouval za něj jeho výraz.Díval se na Hilde zamračenýma,rudýma očima.Rty měl semknuté a jeho šedoblonďaté vlasy lehce vály ve vánku.
Útočil rozvážně jako někdy předtím.Vykrýval rány a když se pak Hilde netrefila,bez milosti jí sekl.
,,Aaaah!Já tě zabiju!“Vykřikla Hilde a útočila dál.Raphael se však vítězně pousmál a vykryl i její další rány.

Obrazek

Čím víc se nemohla trefit,tím více zmatkovala a mávala kolem sebe úplně zbytečně.Zato Raphael se stále držel,až jí z ruky vyrazil nejdříve meč a poté i kopí.Bezmocná Hilde spadla na zem.Otočila se a spatřila nad sebou Raphaela,jenž měl nyní celý její život ve svých rukou.

 
,,Nezabíjej mě,prosím…“Prosila najednou zbaběle Hilde. 

,,Hrála jsi a prohrála jsi.“Odvětil tvrdě Raphael a probodl jí hrdlo.Krev polila ostří rapíru a skapávala na zem.Poté Raphael zbraň vytáhl a mrtvé tělo spadlo na zem.Nakonec si o mrtvolu ještě otřel zbraň a odešel tiše stejně jako život jeho soupeřky.Nelitoval už ničeho.Rozhodl se zabít všechny co budou chtít ublížit Amy a existenci světa.Šel dál směrem na vrchol chrámu.

,,Raphaeli!“ Zvolal za ním dobíhající Siegfried,který se do chrámu dostal stejně jako Raphael.

 ,,Nenechal jsi mě v tom.“Řekl Raphael děkovně.

,,Nikdy bych tě v tom nenechal.“ Odvětil Siegfried a pokračoval s Raphaelem nahoru.
Když vystoupali až na vrchol,spatřili uprostřed onen magický kruh,uprostřed kterého byl Soul Caliedge Perfekt.Nad ním se vznášel ve vzduchu Soul Calibur a Soul Edge.Vedle kruhu stál sloup u kterého byla připoutána Amy a vedle sní stál Nightmare.

,,Amy už jsem tu!!!“Zavolal na ní Raphael.

,,Tati!“Vykřikla Amy.

,,Dostaneš ji pokud mi vyzvedneš Soul Caliedge Perfekt.“ Řekl temným hlasem Nightmare.

,,Můžeme ho zabít,vždyť není ani ozbrojený!“Řekl Siegfried.

Jenomže cesta k Nightmarovi byla ohraničena neviditelnou bariérou.

,,Hlupáci!Myslíte že jsem se nepojistil!?“Zasmál se Nightmare.

,,Ty červe!“Zaklel Raphael a pohlédl dovnitř kruhu.Bylo to jako obří krasohled.Ve světle kruhu se míhaly obrázky z celého Raphaelova života.Raphael byl pohledem na ně zaujat.V hlavě si zrekapituloval celý svůj život…

,,Dělej!“Zařval Nightmare.

Raphael pohlédl na Siegfrieda a vstoupil do kruhu.Uvnitř vál silný vítr.Namáhavě došel až k zbrani a ze stojanu ji vytáhl.Amy a Siegfried celou scenérii tiše pozorovali.

,,Pojď ke mně.“Burácel Nightmare.

Raphael hleděl na lesklé ostří úžasné zbraně,v němž se mihal obraz Nightmara.Poté se rozhlédl kolem sebe a spatřil temná oblaka,jenž se stahovala okolo chrámu.

,,Nemůžu ti ten meč dát!“Vykřikl Raphael.

,,O čem to mluvíš!Uškrtím ti dceru před očima!“Řekl výhružně Nightmare a přiblížil se ke zděšené Amy.

Nato se Raphael se vztekem v duši začal z kruhu pomalu odebírat ven.

,,Tak je to správně!“Odvětil dychtivý Nightmare a popošel od Amy blíž k Raphaelovi.Raphael viděl jak moc po meči touží a nenápadně ho ke kruhu přivábil.V ten okamžik se mečem ohnal a sejmul Nightmara přímo do kruhu k sobě.

Nightmare řval jako zvíře a celý kruh i světlo zrudlo.

,,Néééé!Taaati!“Volala Amy vidouc hrozivou scenérii.

Siegfried jen smutně hleděl,neboť věděl že do kruhu nesmí.Ale neváhal a alespoň odvázal Amy.

I v kruhu se však před smrtí snažil Nightmare meč získat.

,,Nikdy!“Zařekl se Raphael a rapírem meč propíchl.V tom se kruh ozářil bíle.Jakmile bílá záře skončila,kruh zmizel.Uprostřed chrámu ležel nehybný Raphael.

,,K čertu!“Vykřikla plačtivě Amy,odběhla k němu a podepřela mu hlavu.

,,Tati,řekni něco prosím!“Žadonila uplakaná Amy.

,,Nechť mi tvůj polibek vezme můj poslední dech…“Řekl s námahou Raphael.Amy sklonila hlavu a políbila ho na rty.Když od něj rty odtrhla,nebyl už mezi živými.Amy beze slov plakala přitulená k němu.Poté ucítila jak ji něco lehce pošimralo po tváři.Zvedla hlavu a spatřila Raphaela před sebou.Už už chtěla něco říct,ale Raphael si dal prsty před ústa na důkaz mlčení.

,,Zůstanu s tebou navždy.Má duše zůstane v mém rapíru,jenž tě bude ochraňovat jako já.Jsi už dospělá žena,Soul Edge už nad tebou nemá moc,zvládneš to tu.V příštím životě se potkáme…znovu.“Řekl hlasem jemným a lehkým jako vánek.Poté se dal na odchod,naposledy se otočil a zmizel.Amy tak viděla naposledy svého otce a i možná svou tajnou lásku.Jediného bojovníka,který získal Soul Edge z lásky a ne z chamtivosti.I když zemřel,v duši měla víru.Víru,že se nakonec znovu setkají.Hleděla do prázdna.Poté se proměnila v ženu.

Siegfried žasnul a hned udivenou Amy jemně objal.Amy vstala a objetí mu oplatila.

O rok později se vzali a žili spolu šťastně na bývalém Raphaelově hradě.I když byl Siegfried její manžel,věděl,že už jí Raphaela nikdy nenahradí.Pro Amy už navždy zůstal Raphael neoddělitelným světlem jejího života,i když byla vdaná…zdál se jí ve snech a milovala ho stejně jako když byl živ a to až do dne,než se za vysokého stáří vydala za ním…

KONEC
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jedním slovem krásné

(Adelaide Cordella, 2. 1. 2008 9:58)

Sice jsem se neodvažovala představit, že uděláš z Raphaela takového nelítostného dravce, ale budiš. Takhle se mi to líbí víc! Nakonec to tedy dopadlo dobře. V rámci možností. Jen je mi líto, že chudák Raphael zemřel. To jediné kazí happyend, ne? Ale stejně musím smeknout. Já se snad konce své povídky nedohrabu nikdy...