Jdi na obsah Jdi na menu
 


14.Příběh o Raphaelovi a nejen o něm

23. 12. 2007

14.Příběh o Raphaelovi a nejen o něm

Raphael zpozorněl a otočil se.Přesto za ním nikdo nestál.Tušil ovšem,že zde není sám...inu rozhodl se,že toho dotyčného nejdříve vypátrá.Daleko chodit nemusel.Sotva udělal pár kroků,monstrum seskočilo z jednoho mostu přímo k němu.

Voldo

Byl to Voldo-bájný strážce Money Pitu.Vyzařovala z něho zelenkavá síla a z jeho katar mu létaly blesky.Hlasitě chrčel a klátivou chůzí se belhal k Raphaelovi.Raphael se připravil na souboj.Jeho oponent byl ovšem v boji docela dobrý.

Vždy když ho Raphael chtěl bodnout,Voldo udělal ze svých zvláštních pohybů a lehce před šavlí uhnul.Dokonce uměl bojovat,i když byl k Raphaelovi otočený zády.Odstrkoval Raphaela až k jednomu z chrámů.Při vykrytí několika Voldových ran Raphaela napadlo,že ho v chrámu zamkne.A tak se nechal zatlačit až ke dveřím a pak,když to Voldo nečekal,uskočil,kopl ho do zad a vhodil přímo do chrámových dveří.Poté dveře rychle zabouchl a uzamkl závorou.Naštvaný Voldo z druhé strany bušil,ale už mu to nebylo nic platné.

,,Nemám čas se s tebou zahazovat." Prohlásil chladně Raphael a vydal se prozkoumat cennosti ležící u sochy.Všude byli zlaté zbraně,drahokamy,šperky a spousty zlaťáků.Nikoliv však svatý kámen...

Raphael byl mírně naštvaný,že zbytečně ztratil cenný čas.Když se pak znovu vracel s ještě několika cennostmi pro námořníky zpět na most,šlápl na knihu,jenž ležela z části ve vodě.

,,Že by ta příšera ukradla obyčejnou knihu?Hm..."Zamumlal Raphael a vyzvedl knihu z vody.Přesto už neměl příliš času si ji prohlížet,neboť Voldo se mohl každou chvíli probít ven.Proto popadl knihu a svůj lup a utíkal jako každý správný lupič pryč.Když doběhl k lodi,předal námořníkům odměnu a šel i s knihou do své kajuty.Vyklepal z ní vodu a otevřel ji na úvodní straně.

,,Deník Mistra Vercciho-obchodníka se smrtí".Stálo tam a pod tím byl krátký životopis...

deník

Raphael otočil na další stránku...

,,Záznam posledních získaných věcí..."Přečetl Raphael a pozorně si prohlédl záznam.Poté vykřikl:

,,A je tu svatý kámen!Je tu!Říkal jsem si,že něco takového by si tenhle chamtivý Vercci nenechal uniknout."Zabral se tedy do záznamu ještě víc.Vedle údaje svatý kámen bylo číslo stránky 24.

Okamžitě tedy nalistoval stranu 24,stálo tam:

,,Zboží svatý kámen byli jen dva kusy.Jeden si pořídila rodina z Rumunska a druhý zákaznice Xianglian z Tibetu za 50 zlaťáků."

Raphael si tuto větu zapamatoval během sekundy.Ihned se hodlal do Tibetu vydat.Už už chtěl knihu zavřít,když v tom mezi záznamy zboží spatřil i Soul Edge.

,,To snad ani není možné..."Prohlásil nevěřícně Raphael a přemýšlel nad tím,kolik věcí dokázal Vercci nashromáždit...byl to skutečně obchodník v pravém slova smyslu.Nalistoval tedy ještě záznam o Soul Edge.Tento záznam však nebyl tak podrobný,jako ty ostatní.

Stálo tam pouze:

,,Předán do bezpečných rukou strážce."

Byla to zvláštní věta.Raphael si byl jistý,že má určitě dvojí smysl.Přemýšlel i nad tím,jestli nebyl předán Voldovi,jelikož on je strážcem Money Pitu...ale Vercci by určitě své zboží neprodal svému poskokovi.Musel to být nějaký tajemný,vážený zákazník...

,,Kdo by to jen mohl být..."Řekl tiše Raphael a hluboce přemýšlel.Snad by to mohl být nějaký člen Evil Seed,neboť ti o něm věděli snad nejvíc a informovali o něm francouzskou šlechtu.Že by Siegfried?Ale ten v době Mistra Vercciho ještě nežil...musel ho koupit někdo starý.

Raphael dal myšlence na Soul Edge přednost a poručil zakotvit u pevniny v Evropě.Námořníci ho tedy vysadili a Raphael už Evropou putoval pouze na koni,jehož si pořídil.Cestoval celé tři dlouhé týdny,až získal informace o muži,jenž prý o temném meči ví všechno.Řekl mu o něm samotný člen Evil Seed.Raphael si tedy s tím tajemným mužem domluvil setkání.Neznal ani jeho jméno...jakmile den setkání nastal,Raphael si vzal pro jistotu zbraň a vstoupil do věže s hodinami,jenž byla místem,kde měl onen muž čekat.

Když se však procházel po jednom z obrovských hodinových kol,přestože se rozhlížel,nikoho nespatřil.Zato on sám už byl v pohledu toho neznámého.Byl to mohutný muž černé pleti,žlutým okem a velkou naleštěnou kosou.Svůj obličej jemně skrýval pod kápí...

Zasalamel

,,Je absurdní aby jsi zrovna ty získal Soul Edge.Zabiju tě teď a tady."Prohlásil chladně.

Raphael jeho výrok sice zaslechl,ale stále ho neviděl.Chvíli stál,a pak uslyšel rachot a rychle se otočil...

Raphael

Přímo za ním padalo obrovské ozubené kolo.Naštěstí měl Raphael dobrý postřeh a rychle uskočil.Když vstal ze země,záhadný muž k němu konečně přiskočil a řekl:

,,Netušil jsem že máš tak dobrý postřeh.Tím však hůř pro tebe."

,,Ty tvé bezvýznamné triky ti nevyjdou!"Nedal se Raphael a výstražně zatnul pěst.Poté už se strhl souboj.Přestože kosa byla nebezpečná zbraň,Raphaelově rychlé šavli nestačila.Když pak Raphael protivníkovi uštědřil pár ran,skočil ten neznámý do tmy pod kolem.

,,Hej jak se jmenuješ!"Křičel za ním Raphael.

,,Upadneš se mnou v ještě horší zatracení jestli meč nepřestaneš hledat."Zvolal ten dotyčný a pak ztratil se Raphaelovi i z doslechu.Udivený Raphael zůstal mlčky stát na kole.Musel si promyslet,kam půjde dál.Chvíli se rozhodoval a nakonec usoudil,že se zkusí vydat do Tibetu a cestou přijít na to,co je tento záhadný muž zač.

Jak si usmyslel,tak také učinil.Cesta do Tibetu byla opravdu dlouhá a Raphael se o neznámém doslechl spoustu zajímavých informací.Prý si říká Zasalamel a je bývalým strážcem meče.Díky temné magii a umění reinkarnace už žije na světě tak dlouho,až ho život omrzel.Hlavní ovšem pro Raphaela bylo,že Soul Edge skutečně vlastní.Už se těšil,až ho bude třímat ve svých rukou...

Inu zatím jen cestoval Tibetem a hledal něco Xianglian.Místní lidé mu však toho nechtěli příliš říct,neboť se ho díky temnotě obávali a byl pro ně cizí.Nakonec Raphaela napadlo,že už ona Xianglian mohla za tu dobu zemřít a vydal se na hřbitov.A skutečně-našel její hrob.Chvíli si ho prohlížel a pak spatřil mladého muže a ženu,jak jdou právě směrem k hrobu.Neváhal tedy a ukryl se.Když si pak tajně z nedalekého křoví muže prohlížel,všiml si,že má na krku právě ten poslední svatý kámen.A navíc truchlil u Xianglianina hrobu...nebylo pochyb o tom,že je to její příbuzný.Raphael mlčky pozoroval mladý pár...

Při pohledu na jejich lásku se mu sevřelo srdce a vzpomněl si na Amy...jak jí po něm musí být smutno...

Láska umí zabolet více než zranění....řekl si Raphael a snažil se na své emoce nemyslet.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář